Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘host’

Sau khi những tuyệt chiêu cuối cùng được tung ra nhưng bạn vẫn không vào được Facebook? Hãy yên tâm, vì khi bạn đọc được những dòng này thì đương nhiên bạn đã đóng tiền internet đầy đủ. Nên khả năng bị cắt internet vì nợ tiền cước quá hạn đã được loại trừ.
Hãy làm theo cách sau đây:

– Copy dòng chữ  sau: c:\Windows\System32\drivers\etc
– Vào START -> RUN
– Paste dòng chữ đã copy ở trên vào hộp thoại RUN rồi ENTER. Bạn sẽ thấy mở ra một cửa sổ explorer, trong đó có 1 file là “host”
– Click phải lên file “host” đó và Open.
– Trong hộp thoai “Open with”, chọn trình Notepad để mở file “host”.
– Copy và Paste những dòng sau vào sau dòng cuối cùng trong file “host”.

69.63.187.16 facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 http://www.facebook.com
69.63.181.22 http://www.login.facebook.com
69.63.186.30 http://www.apps.facebook.com

– Vào File -> Save và đóng file “host” lại
– Bước cuối cùng là đăng nhập vào facebook và thu hoạch vườn cây của bạn đi thôi.

Advertisements

Read Full Post »